Aktuality

26.Duben 2019

Systém LBIS/4G pomáhá Sanatoriu Klíma s růstem a řízením

Sanatorium Klíma Františkovy Lázně v období 10/2018 až 3/2019 modernizovala svůj informační systém díky přechodu na novou generaci systému LBIS/4G Ubytovací, Zdravotní a Rehabilitační agenda. Implementace LBIS/4G zajišťuje Sanatoriu Klíma následující přínosy a efekty: Moderní technologie LBIS/4G zajišťuje garanci použití systému v dalších letech s vazbou na aktuálně používané technologie. Jednotná databázová struktura a uložení dat zjednodušují správu, nastavení systému a celkové work-flow klientů v rámci všech agend. Řada nových [...]

28.Březen 2019

VLRZ Praha monitoruje a řídí centrálně výkonnost všech lázeňských zařízení

Společnost Vojenská lázeňská a rekreační zařízení (dále VLRZ) se sídlem v Praze provozuje pět geograficky vzdálených lázeňských a rehabilitačních zařízení (Karlovy Vary, Františkovy Lázně, Jeseník, Teplice v Čechách, Slapy nad Vltavou). Až do konce roku 2018 využívalo každé toto zařízení samostatný datový sklad CoLBIS nad provozním systémem LBIS/4G Ubytovací agenda. Z datového skladu byly uživatelsky generovány manažerské reporty v MS Excel (kontingenční tabulky a grafy), které byly dle potřeby posílány [...]

25.Březen 2019

VLL Jeseník řídí svůj provoz moderně a s perspektivou

Vojenská lázeňská léčebna Jeseník (dále VLL Jeseník) v období 9/2018 až 2/2019 modernizovala svůj informační systém díky přechodu na novou generaci systému LBIS/4G Zdravotní a Rehabilitační agenda. Implementace LBIS/4G zajišťuje VLL Jeseník následující přínosy a efekty: Moderní technologie LBIS/4G zajišťuje garanci použití systému v dalších letech s vazbou na aktuálně používané technologie. Jednotná databázová struktura a uložení dat zjednodušují správu, nastavení systému a celkové work-flow klientů v rámci všech agend. [...]

17.Leden 2019

Rozpis procedur – 20 let v provozu

V lednu 2019 je to 20 let, co byla do ostrého provozu nasazena první verze IS L-BIS modulu Rozpis procedur pro Windows. Aktuálně některou s verzí modulu Rozpis procedur využívá sedm desítek uživatelů v ČR a SR.

17.Leden 2019

Školení Administrace LBIS/4G pro správce IT

Ve dnech 7.1. – 9.1.2019 se ve společnosti LAURYN v.o.s. konalo školení Administrace LBIS/4G pro správce IT. Školení bylo zaměřeno na tyto oblasti administrace: Uživatelé a role, Bezpečnostní uživatelský model a práva, Model aplikace (navigace, seznamy, dialogová okna, filtry), Tisky a formuláře, Integrace LBIS/4G s využitím API a další témata spojená s administrací. Toto školení se bude znovu konat na podzim 2019.